วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

กลอนเกี่ยวกับดอกไม้
กลอนเกี่ยวกับดอกไม้
กล้วยไม้กลายกลีบบาน พร้อมขับขานรับปีใหม่


บูชาคุณครูไทย เทิดทูนไว้ให้ยืนยง


ราชพฤกษ์เหลืองอร่าม อะเคื้องามรามระหง


เอกอัครจักรีวงศ์ ทรงผ่านฟ้ามาครองไทย


บัวบุษย์อัมพุชชาติ พราวพิลาสวิสุทธิ์ใส


เปรียบความพระธรรมนัย เป็นมิ่งหมายให้น้อมนำ


มะลิพราวกลิ่นกรุ่น คือพระคุณเเม่เลิศลำ


ประทินใจชื่นฉ่ำ ด้วยรักนำกรุ่นกลิ่นไอ


กุหลาบกราบบาทา ปิยราชาผู้ยิ่งใหญ่


สร้างไทยให้เป็นไท ด้วยทรงหมายพัฒนา


เลิศงามนามผุดผ่อง บริสุทธิ์พุทธรักษา


แทนรักเเละเมตตา เเห่งบิดาที่อาทร

2 ความคิดเห็น: